Çevre Poltikamız

Gülyol ailesi olarak; Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda kapı, pencere contaları ve diğer pvc conta ürünleri üreteceğiz. Yerli ve ithal ettiğimiz ürünlerimizde ulusal / uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağız.

Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçireceğiz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapacağız.

Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için çalışanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu geliştirip yaygınlaştıracağız. Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız.

Atıkların azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlayacağız.