Yangın koruma camı

Yangın koruma camı

Yangın koruma camı - genel bir tanım 

Cam 

Yangın durdurucu silikon

Camlama Bantı 

Yangın koruyucu cam blok (takoz) 

Köpüren malzeme 

Soğutucu izolatör 

 

Artık günümüzde cam konstrüksiyonsuz bir modern mimari düşünülememektedir. Cam malzeme, geniş istihdam alanı, malzeme avantajları ve görünümünden dolayı ikna edicidir. İster dış cephe ve çatı olarak dış konstrüksiyonda, isterse iç alanlarda olsun. 
Yangın koruma camı yangın ve ısıya karşı tek başına etkili olamadığın dan, yani yeterli koruma fonksiyonu sağlayamadığından, yangın koruma camı, yangın korumaya uygun çerçeve ve YANGIN KORUMAAKSESUARLARI gibi üçlü yapı elemanlarının kombinasyonundan optimal çözüm geliştiren uzmanlara ihtiyaç vardır. 
Yapı elemanları birbirleriyle ne kadar uyumluysa, söz konusu cam konstrüksiyon da o kadar güvenli olur. 
YANGIN KORUMA AKSESUARLAR!, çerçeve konstrüksiyonunda işlem gören, basit veya karmaşık yangın koruma camlarının geliştirme ve uygulamasında neredeyse her kullanımda uygulanan cam bloklar, macun­lama bantları, silikon ve köpürtücülerden oluşmaktadır.