lntumesan urunler hakkında bilinmesi gerekenler

lntumesan urunler hakkında bilinmesi gerekenler

Yapı elemanlarına, sıcaklığa karşı fiziksel veya kimyasal tepki gösterdiklerinden dolayı, reaktif yapı elemanları denir. Pasif yangın güvenliği alanında, intumesan yapı elemanları ve enerji emici yapı elemanları arasında ayrım yapılır. 
Yangın anında köpüren yapı elemanları ısıya karşı reaksiyon gösterirler ve hacimleri büyür. 
Bu sayede konstrüksiyonlardaki açılımlar veya fugalar kapanır ve yangın geçişi engellenir. 
Bu köpürme etkisiyle,yapı malzemesinin özelliğine bağlı olarak.düşük veya yüksek basınç oluşur. 
Köpüren yapı elemanları.ürünün özelliğine bağlı olarak, farklı köpürme hacmi ile birlikte katı bir köpük oluştururlar. 
Köpürme aşamasından sonra bazı yapı elemanları bir yalıtım tabakası oluştururlar. 

 

   Farklı yapı elemanları kullanım alanlarına göre farklı köpük kitleleri oluştururlar. 

Enerji tüketen yapı elemanları 'soğutma etkisi' sayesinde yangın tarafından dış tarafa ısı geçişini azaltırlar. ısı etkisi karşısında oluşan endotermik reaksiyon sayesinde yapı elemanları enerji tüketirler ve buna bağlı olarak su salgılarlar. Suyun yüksek ısı kapasitesi sayesinde.yakındaki yapı elemanının arzu edilen soğutma etkisi bu şekilde gerçekleşir. 

Yangın anında çok iyi soğ.Jtmo özelliği olan izolatörler . 
.Alüminyum ve çenk profiller lçeı1slnde kullanıhr. 

 

Köpüren form parçaları, kesimler