Güvenliğiniz söz konusu olunca asla taviz vermeyin !!!

Güvenliğiniz söz konusu olunca asla taviz vermeyin !!!

E= Ateşe bakmayan tarafta alev veya tutuşabilen gazlar yoktur.

EW = E'ye ilaveten ısı ışınımının azaltılmış geçişini sunar.

EI = Yangın, duman ve sıcak gazlara karşı odanın ayrılmasının yanı sıra termik bir yalıtım sağlamaktadır.

Yangın Güvenlik ,yangın ve dumanı önlemek ve yangını söndürmeyi kolaylaştırmak demektir.

Kaçma ve kurtarma güzergahları yangın camlamalarıyla donatılmışsa, bu camlar ve bileşenleri ateşe ve dumana karşı güvenli olmalıdır.

Yangın koruma camının sınıflandırması DIN EN 13501-1 normuna uygun E, EW ve EI olarak üç sınıfta yapılmaktadır. Bunlar bir odadan diğer odaya ısı geçişini ayırma fonksiyonuyla ,bir yapı parçasının yangın sınıflandırmasına uygun olarak bir yangına sadece bir taraftan mukavemet edebilme yeteneğiyle tanımlanmaktadır.

Yangına dayanıklı camlarımız ( EW30,EW60,EW90,EW120,EI30,EI60,EI90,EI120 ) özel cam yapılardan oluşur.. Yangın durumunda cam ünitesinde, ısı etkisinden dolayı olağandışı yüksek yalıtım etkisi sağlayan bir köpük oluşmaktadır. Bu, iki önemli fonksiyonu yerine getirir:

  • Yangının dışındaki alan normal sıcaklıkta kalır,ısı diğer tarafa geçmez.
  • Yangın koruma elemanındaki cam opak hale gelir ve kurtarma işlemini kolaylaştırır.

Yangın Koruma aksesuarlarımız yangın camının tamamlayıcı parçalarıdır.Yangın anında yangın camının performansını genleşme ve soğutma özellikleriyle desteklerler.